Search form

Nyheder

Da US Secretary of Veterans Affairs, Dr. David Shulkin gæstede Danmark i sidste uge, gav han sin personlige ”coin” til dansk reserveofficer og veteran på Den amerikanske Ambassade.
Af Morten Fredslund

David Shulkin var i Danmark for at udveksle erfaringer med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Og det var under Shulkins besøg på Den amerikanske Ambassade, at han benyttede lejligheden til at hædre en række veteraner og tjenestegørende soldater ved at tildele dem hans personlige mønt. Heriblandt danskeren Oscar Cosman Brøndum, som er reserveofficer og også kan kalde sig veteran efter en udstationering som næstkommanderende for et kompagnitrænerhold i Irak sidste år.

Oscar Cosman Brøndum er i gang med et praktikforløb i den økonomiske afdeling på den Amerikanske Ambassade i København. Praktikken indgår som en del af hans studier i MSc International Business and Politics på Copenhagen Business School.

”I forbindelse med Shulkin's besøg ønskede han, at mødes med veteraner og aktive soldater ansat på den Amerikanske Ambassade. Formålet var at vise sin anerkendelse overfor vores indsats. Der var ingen yderligere begrundelse eller personlige motivationer for tildelingen af mønten, men jeg synes, at det er en fin måde at vise sin anerkendelse på, og noget som man måske i højere grad bør gøre herhjemme. Selv har jeg modtaget et par mønter i løbet af min tid i Forsvaret – to amerikanske og en dansk.  Og selvom de ligger hjemme på hylden, så repræsenterer de hver især en historie – det synes jeg er fint,” siger Oscar Cosman Brøndum.

Den tidligere udsendte reserveofficer, Oscar Cosman Brøndum tv., er i gang med et praktikforløb i den økonomis-

keafdeling på den Amerikanske Ambassade i København, hvor han fik overrakt en mønt af US Secretary of Vete-

rans Affairs, David Shulkin. Fotos: US Embassy Denmark

Veteranbudget på 273 mia. US dollars

Selv om fokus på veteranområdet herhjemme er øget markant de seneste år, er der stadig lang vej, før man når samme højder som i USA. Som øverste chef for USA's Department of Veterans Affairs, VA, står Dr. David Shulkin i spidsen for 377.805 ansatte og et årligt budget på 273 mia. US dollars (2016).

USA's Department of Veterans Affairs driver mere end 1.700 hospitaler, klinikker, herberger, bosteder, rådgivningscentre og andre faciliteter for veteraner. Desuden støtter VA veteraner med bl.a. invalideydelser, erhvervsrehabilitering, uddannelsesbistand, boliglån og livsforsikring, ligesom man yder begravelseshjælp til støtteberettigede veteraner og familiemedlemmer. VA driver eksempelvis 135 nationale kirkegårde med veterangravpladser.

Da Claus Hjort Frederiksen for nylig gæstede USA, havde han flere møder med amerikanske myndigheder og organisationer på veteranområdet – heriblandt ministeren for Veterans Affairs, David Shulkin. Om sidste uges genvisit udtaler Claus Hjort Frederiksen i en pressemeddelelse:

”Det er vigtigt at tage ved lære af hinanden og erfaringsudveksle. Da jeg besøgte USA, fik jeg en masse gode briefinger og input, som kunne være interessante at bruge i en dansk kontekst. Det var dog ikke kun mig, der blev inspireret – det samme gjorde ministeren for Veterans Affairs, Dr. Shulkin, og i dag har vi igen haft rigtig gode erfaringsudvekslinger. Jeg fik en masse input, og jeg er sikker på, at Dr. Shulkin rejser hjem fra Danmark endnu mere inspireret. Samtidig har mødet i dag understreget båndet mellem USA og Danmark og vores gode samarbejdsrelationer – også på veteranområdet.”

Under sin tur til Danmark besøgte David Shulkin også et veteranhjem, Rigshospitalet og Kastellet, hvor han nedlagde en krans ved monumentet.

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE