Search form

Nyheder

Pr. 1. januar 2018 har et nyt koncept set dagens lys, nemlig Center for Reservestyrken.
Af redaktionen

Center for Reservestyrken (CFR) er en stabs- og støttefunktion for Værnsfælles Forsvarskommando. Året er skudt ind med en forfremmelse.

En af medarbejderne er reserveofficer og modtog i går sin udnævnelse til orlogskapajn af reserven af en kollega fra CFR, nemlig oberst af reserven, H.K.H. Prins Joachim.

CFR skal i rammen af det kommende forsvarsforlig facilitere implementeringen af den fornyede og øgede brug af Hjemmeværnets frivillige og forsvarets personel af reserven. Medarbejderne i det lille center på Kastellet er en blanding af fastansatte officerer, civile og blandingen af de to førnævnte, nemlig reserveofficerer. En sådan er Prins Joachim, som siden 2015 har varetaget opgaven som Forsvarschefens Særlige Sagkyndige vedrørende Reservestyrken, en opgave, han altså fastholder i den nye ramme af CFR.

En anden reserveofficer fra CFR er Thorbjørn Hein, hvis civile baggrund er tidligere job og uddannelse inden for kommunikation. Thorbjørn arbejder nu som civil sagsbehandler i InterForce-Sekretariatet – den del af CFR, der koncentrerer sig om ”employer support”. Employer support er i denne sammenhæng, når civile virksomheder støtter, at medarbejderne i Reservestyrken kan få fri fra hovedarbejdsgiveren, når forsvaret kalder. Ved siden af hovedbeskæftigelsen i InterForce er Thorbjørn aktiv reserveofficer, og han blev i dag forfremmet i forbindelse med at være blevet tildelt en funktion på højere niveau i Arktisk Kommandos reserve.

Chefen for InterForce-sekretariatet, pensioneret generalmajor Finn Winkler, udtaler:

- Jeg glæder mig meget til at fortsætte InterForces arbejde i rammen af Center for Reservestyrken. Vi har det helt rette miks af medarbejdere og typer, som komplimenterer hinanden. I går var en god dag, hvor vi kunne se Thorbjørn udnævnt. Det giver mening, at vi nu og da lader ham arbejde andetsteds i uniform - det er jo lige den slags, vores egne støttevirksomheder har givet en hensigtserklæring om også at gøre.

 

Fra venstre:

- Chef for Center for Reservestyrken, oberstløjtnant Steen Flügge

- Souschef i Center for Reservestyrken, major Håkon Støjko

- Oberst, H.K.H. Prins Joachim af Danmark

- Journalist, orlogskaptajn-R Thorbjørn Hein

- Koordinator Kim Callaghan Olsen

- Chef for InterForce-Sekretariatet, generalmajor (retd.) Finn Winkler

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE