Search form

Dato:
22/08/2018 - 16:30
Pris:
GRATIS
Sted:
Marinehjemmeværnet
Målgruppe:
InterForce medlemmer
Tilmeldte:
0/25

Sejltur med Marinehjemmeværnet

Mulighed for deltagelse ved netværksmøde og besøg hos Marinehjemmeværnet inkl. sejltur.

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE