Search form

Dato:
27/11/2018 - 16:00
Sted:
Bornholm
Målgruppe:
InterForce Region Bornholm Komite medlemmer
Tilmeldte:
0/14

InterForce Komité møde 2018

Mødet afvikles i Det Bornholmske Hjemmeværns mødelokale i bygning 49.

i tidsrummet fra kl. 16:00-18:00.

Af hensyn til madbestilling er tilmelding nødvendig.

Indbydelse udsendes, når tiden nærmer sig.

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE