Search form

Region Sjællands komité

Komitémedlemmer Region Sjælland:

Militær koordinator, oberst, kammerherre, Tommy M. Paulsen, Gardehusarregimentet

Formand Lis Tribler, Slagelse Kommune

Adm. Direktør Torben Dalby Larsen, Sjællandske Medier

Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune

Direktør Anders Piper, Danfrugt Skælskør A/S

Direktør Mikael Kaas-Andersen, Selandia Center for Erhvervsuddannelse

Direktør Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv A/S

Kolonnechef Stig Hammerhøi, Beredskabsstyrelsen Sjælland

Kommandør  Per Hesselberg, Flådestation Korsør

Kommandørkaptajn Anders Beck Jørgensen, Våbencenter Sj. Odde

Kommunaldirektør Søren Lund Hansen, Slagelse Kommune

Mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla Foods Slagelse

Økonomi og Produktionsdirektør Steen Bang Larsen, Nilpter A/S

Oberst Johnny Rahbek Thomsen, Vordingborg Kaserne

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE