Search form

InterForce Region Sjælland

Blev etableret 9. maj 2003 med købmand Niels Fog, Fog Fødevarer A/S som formand og oberst John Kidde-Hansen, Gardehusarregimentet som militær koordinator.

Nuværende formandskab er tidligere borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune, som formand og oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, Gardehusarregimentet, som militær koordinator.

Regionen dækker følgende kommuner:
Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Roskilde, Greve, Solrød, Sorø, Ringsted, Køge, Slagelse, Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg,
Guldborgsund, Lolland.

Komitémedlemmer Region Sjælland:

Formand for Region Sjælland:
Tidligere borgmester Slagelse Kommune, Lis Tribler

Militær koordinator for Region Sjælland:
Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, Gardehusarregimentet

Adm. Direktør Torben Dalby Larsen, Sjællandske Medier

Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune

Direktør Anders Piper, Danfrugt Skælskør A/S

Direktør Michael Kaas-Andersen, Selandia Center for Erhvervsuddannelse

Direktør Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv A/S

Kolonnechef Stig Hammerhøi, Beredskabsstyrelsen Sjælland

Kommandør Per Hesselberg, Flådestation Korsør

Kommandørkaptajn Anders Beck Jørgensen

Kommunaldirektør Søren Lund Hansen

Mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla Mejericenter Slagelse

Oberst Johnny Rahbek Thomsen, Vordingborg Kaserne

Kontakt:

Interforce Region Sjælland - Telefon: 5855 7008 Mail: sjaelland@interforce.dk

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE