Search form

Opret Virksomhed

Virksomhedens cvr-nummer
By
Vælg den region virksomheden hører under.
Vælg din virksomhedstype og uddyb hvis du opretter en offentlig virksomhed.
Vælg virksomhedens primære beskæftigelsesområde. Der kan eventuelt uddybes på niveau 2.
Antallet af beskæftigede i virksomheden i Danmark
Sæt hak hvis hvis du oprette en afdeling af en eksisterende støttevirksomhed

Underskrivende virksomhedsansvarlig

Navn på virksomhedens ansvarsperson, der skal underskrive støtteerklæringen
Titel på virksomhedens ansvarsperson, der skal underskrive støtteerklæringen
Sæt hak hvis din virksomheden evt. kunne stille en praktikplads til rådighed for en af forsvarets lærlinge
Sæt hak hvis virksomheden evt. kunne stille en uddannelsesplads til rådighed for en såret soldat

Kontaktperson

field_contact_person_name
field_contact_person_username
field_contact_person_e_mail

Vertical Tabs

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE